Garde AS er et uavhengig og selvstendig forsikringsmeglerselskap. Vår virksomhet er godkjent av Finanstilsynet og underlagt Lov om Forsikringsformidling av 1.1.2006.
 
Vi er en nøytral medspiller for næringslivet og våre oppgaver er blant annet å:
-         være en god og objektiv rådgiver i forsikringsspørsmål
-         ivareta bedriftenes interesser i forhold til de ulike forsikringsselskapene
-         bidra til at bedriftene har lavest mulig kostnader for det sikkerhetsnettet de ønsker
 
Garde AS har i dag 17 medarbeidere som alle har mange års erfaring fra både forsikringsselskap og meglerselskap. Selskapet ble etablert i 2003. I løpet av de siste årene har vi opparbeidet en betydelig oppdragsmengde fra offentlige
virksomheter og bedrifter i en rekke ulike bransjer.
 
 
VISJON: Vår kunnskap og våre løsninger trygger fremtiden
Frame bunn Frame Right