Skadeservice

Garde Skadeservice AS tilbyr effektiv og proaktiv skadebehandling for bedrifter med motorvognportefølje. I tillegg får du tilgang til tilrettelagte kurs innen skadehåndtering og forebygging av skader.

Som kunde hos Garde kan vi:

  • Gjennomføre komplett skadebehandling, herunder bistand til taksering, reparasjon etc.
  • Tilby kompetanse hos autoriserte skadebehandlere med mange års erfaring innenfor bilskadebehandling
  • Analysere, utarbeide og innføre kostnadseffektive rutiner
  • Gi opplæring og informasjon i skadehåndtering
  • Utarbeide egne skademeldingsskjema og kjørebøker
  • Gjennomføre skadeforebyggende kurs og seminarer ut fra deres behov
  • Tilby en aktiv og rådgivende part i skadesaker
  • Redusere og gi bedre kontroll på skadekostnader

 

 

Bilder: