HR-RÅDGIVNING

Vi tilbyr deg støtte og rådgivning innen HR- og personalrelaterte problemstillinger. Som kunde hos Garde AS har du tilgang til våre tjenester i tillegg til ordinære forsikringsmeglertjenester.

Vi har blant annet god kompetanse innenfor følgende personalområder:

  • Arbeidsrettslige tema
  • Bistand i vanskelige personalsaker
  • Strategiske endringsprosesser
  • Nedbemanning / omstilling / opphør av arbeidsforhold
  • Rekruttering
  • Seniorpolitiske spørsmål
  • Gode rutiner i personalarbeidet
  • Etablering av personalhåndbok i bedrifter
  • Pensjonsreformen (herunder ny folketrygd, arbeidsavklaringspenger, AFP, endringer innen tjenestepensjon etc.)
  • DiSC® Sertifisert DiSC® instruktør

 

Bilder: