Skadeforsikring

I Garde AS har du tilgang til det største fagmiljøet innen skadeforsikring nord for Sinsen-krysset!

Som din forsikringsrådgiver tilbyr vi:

 • Faglig vurdering av forsikringsdekninger / behovsgjennomgang
 • Riktige dekninger til markedets beste betingelser
 • Tidsbesparende drift av forsikringsporteføljen
 • Vi er din fagressurs innen skadeforsikring

Vi har spisskompetanse innen de fleste bransjer:

 • Teknologibedrifter
 • Næringsbygg
 • Handelsvirksomheter
 • Produksjonsvirksomheter
 • Entreprenører
 • Mekaniske verksteder
 • Transportselskaper
 • Offshore; olje og gass
 • Rådgivende ingeniører/arkitekter
 • Næringsmiddelproduksjon
 • Borettslag/sameier
 • Offentlig sektor
Bilder: