Person/Pensjon

I Garde AS vil du møte autoriserte rådgivere med bred historisk kompetanse innen person- og pensjonsforsikring.

Som din forsikringsrådgiver innen personforsikring kan vi:

 • Gi en faglig vurdering av risiko og dekninger
 • Bidra til at dere til enhver tid har markedets beste betingelser
 • Bistå i interne prosesser ved endring av ansattes forsikringsbetingelser
 • Gjennomføre opplæringsprogram og utarbeide informasjon til ansatte (kundeskoler, kurs, brosjyrer og informasjonsmøter etc.)

Vi har spisskompetanse på pensjon, og tilbyr deg:

 • Bistand ved overgang fra ytelse- til innskuddspensjon (omdanning)
 • God og inngående kunnskap om nye pensjonsmodeller
 • Rådgivning innen avtalefestet pensjon
 • Bistand i komplekse uføresaker
 • Kunnskap om tariffavtaler, både lokalt og sentralt
 • Erfaring med prosesser og forhandlinger vis á vis ledelse/ tillitsvalgte/arbeidstakerorganisasjoner
 • Opplæring for ansatte innen administrasjon og ledelse, samt informasjonsmøter til virksomhetens ansatte
Bilder: