Kjerneverdier

Tæl handler om å ha mot til å strekke seg litt lenger enn vanlig, om å gjøre det du ikke tør, om å klare det du ikke kan, om å fortsette videre der andre stopper opp. Vi lever etter våre 3 kjerneverdier;

Teamarbeid - For å utvikle bedre forståelse av hvordan dette kan optimaliseres oss kolleger i mellom, med den enkelte kunde og med våre leverandører, har vi valgt å gjennomføre DiSC- analyser på samtlige av oss. Dette setter oss i bedre stand til å sette sammen gode team både faglig og mellommenneskelig.

Ærlighet - Etikk er fundamentet i det å opptre ærlig. Vi jobber kontinuerlig for å ha en høy etisk standard i Garde. Etikk er kjernen i alt vi gjør både ovenfor våre kunder og forsikringsselskapene.

Løsningsorientert - Å utvide kjernekompetansen vår med både HR- rådgivning og skadeservice er et ledd i å være løsningsorientert ovenfor kundene våre. Mange bedrifter driver virksomhet over landegrensene. Som medlem av WING har vi "kolleger" i det enkelte land som kjenner lokale forhold og lokal lovgivning.

 

Bilder: