WING - vårt internasjonale nettverk

Næringslivet blir mer og mer internasjonalt. De fleste av våre kunder opptrer lokalt, men for de som trenger hjelp utenfor Norges grenser kan vi bistå dem nesten hvor som helst i verden. Garde ble i 2013 den norske representanten i det internasjonale forsikringsmeglernettverket WING - World Insurance Network Group. Gjennom dette nettverket kan vi bistå nesten uansett hvor i verden det trengs forsikringstjenester. Dette betyr at vi har "kolleger" i det enkelte land som kjenner lokale forhold og lokal rådgivning. Dette er en betydelig ressurs for bedrifter som driver virksomhet over landegrensene. Du finner mer informasjon under winginsurance