Miljøfyrtårn

Garde ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2011 og sertifiseringen ble fornyet i 2014. Dette innbærer et systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Dette omfatter områder som blandt annet helse, miljø og sikkerhet (HMS), innkjøp, energi, transport, avfall med mer. I den forbindelse jobber vi mye med vårt bidrag til et papirløst samfunn. Dette krever mye av oss med tanke på virksomheten vi driver. I løpet av 2016 lanserer vi derfor en portal med direkte tilknytning til vårt eget datasystem. Dette for å redusere papirmengde, øke sikkerheten og tilgjengeligheten for kundene våre. Du finner mer informasjon under miljøfyrtårn